De gave van de Heilige Geest

Miljoenen hebben het al ervaren, jij ook?

De gave van de Heilige Geest is het onderwerp geworden van vele discussies vandaag de dag. Vele personen van verschillende achtergronden en overtuigingen hebben de interesse gekregen om deze spirituele ervaring beter te begrijpen. De koppen op de voorpagina's van religieuze kranten liegen er niet om, deze ervaring verdient een betere uitleg en erkenning!

De feiten
De Heilige Geest is God:”God is een Geest” (Johannes 4:24). “Er is maar één Geest” (Efezen 4:4)

Om in het koninkrijk van God binnen te komen zei Jezus dat een persoon “opnieuw moest worden geboren”, oftewel “geboren worden uit het water en de geest” (Johannes 3:3-5). Geboren worden uit de geest en het doopsel van de Geest zijn hetzelfde begrip, het zijn synoniemen. De apostel Petrus verstond deze waarheid toen hij de menigte toesprak in Jeruzalem op de dag van Pinksteren: Petrus antwoordde: "U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan zal je ook de gave van de Heilige Geest ontvangen. ” (Handelingen 2:38).

Deze ervaring werd gegeven aan de Joden op Pinksteren (Handelingen 2:1-40), de Samaritanen (Handelingen 8:15-17), en de Heidenen (Handelingen 10:44-48). Dit wil zeggen dat het voor alle mensen is, onafhankelijk van het ras, kleur of levensstatus. De nieuwe geboorte, die bestaat uit het water en de geest, was nooit bedoeld als een optie of een extra ervaring. ”U moet opnieuw geboren worden” zijn de woorden van Jezus in Johannes 3:7. Vooraleer een persoon niet geboren wordt uit de Geest kan hij niet een “zoon” van God genoemd worden.

Het privilege
Maar waarom zou je het als een gebod moeten ervaren? Het is een gezegend privilege om een uitstrooiing van de Geest te ervaren. Om de vrijheid in je ziel te voelen bij het doopsel in de Geest. Er is geen andere ervaring gelijk deze. “Onvergelijkbaar” is de enige echte beschrijving van deze invulling. Je komt in een hele nieuwe wereld terecht.

De ziel heeft een lege plek en niets kan dat invullen of bevredigen. Maar het doopsel in de Heilige Geest bevredigt elke nood van de ziel, elk verlangen wordt vervuld. In deze ervaring zit “vervulling”.

Het bewijs
Er zijn twee bewijzen dat je de Heilige Geest, of Zijn doopsel, hebt ontvangen. Het initiële bewijs is het spreken in tongen, dit betekent miraculeus spreken in een andere taal die de spreker niet kent. Al sinds het ontstaan van de kerk werd het spreken in tongen gekoppeld aan het doopsel in de Geest.

Op de dag van Pinksteren, nadat Jezus in de hemel werd opgenomen, werden 120 volgelingen vervuld met de Geest van God en spraken in tongen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken (Handelingen 2:1-4).

Dezelfde ervaring werd gegeven aan heel de familie van een Italiaanse soldaat. De Joodse Christenen herkenden deze ervaring: “Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken” (handelingen 10:44-48). In handelingen 19:1-6 hoorde een groep volgelingen van Johannes de doper dat er een Heilige Geest is.Zij kregen deze boodschap van de apostel Paulus. Zij werden ook gevuld met de Geest en “spraken in andere talen”.

Woorden kunnen deze ervaring niet beschrijven, het is een hemelse ervaring, niet van deze wereld. Wat onze ziel dan meemaakt kunnen we niet verwoorden.

Er zijn nog verschillende redenen waarom God “tongen” heeft gekozen als het bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest. Het is een objectief, uitwendig bewijs van deze spirituele doop.

Ontvangers en omstanders kunnen het met zekerheid identificeren (handelingen 10:46). Het is een bewijs dat zich bij iedereen voordoet, alle volgelingen op Pinksteren, heel de familie van Cornelius en alle gelovigen in Efeze spraken in andere talen. “Zo is het met iedereen die geboren wordt uit de Geest”, dit zijn de woorden van Jezus.

Wanneer hij sprak over de nieuwe geboorte. “Maar geen mens heeft ooit de tong kunnen temmen” (Jacobus 3:8), dat God je tong wel kan temmen is het bewijs dat Hij alle macht en controle heeft.

Het tweede bewijs dat de Geest in je leven is gekomen, zijn de vruchten van de Geest, waarover Paulus spreekt in Galaten 5:22: “Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.”

De belofte
Was het doopsel in de Geest alleen voor de apostelen en de eerste volgelingen? Is het vandaag de dag alleen voor diegene die super spiritueel zijn?

Het antwoord is “nee”. De apostel Petrus maakte dit zeer duidelijk in zijn boodschap op Pinksteren: “Want God heeft Die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre, vreemde volken” (Handelingen 2:39, ook Lukas 11:13). Uw geloof, gehoorzaamheid en onderwerping aan de Heer Jezus Christus en zijn evangelie maakt u klaar voor de meest fantastische ervaring (Zie Handelingen 5:32,11:15-17). Zoals in Jesaja 12:3 staat: “Wat is het een vreugde om te drinken uit Zijn fontein van heil!"

Zoek Hem vandaag nog, want “Hij is een beloner voor diegene die Hem ernstig zoeken” (Hebreeën 11:6). “Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink!” (Jesaja 55:1). Dit is ook voor u weggelegd!  

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm