Mîntuirea Nouli testament

Subiectul mîntuirii poate fi interesant pentru fiecare în parte si în special pentru cei ce marturisesc ca sînt crestini, si pentru acei care iubesc pe Domnul.
Exista multe lucruri în Ciivîntul lui Dumnezeu, pe care multi oameni nu le cunosc si multi dintre ei nu le cred. Duhul lui Dumnezeu vine sa ne conduca pe noi în întreg adevarul credintei, dar este foarte greu pentru oameni sa primeasca un adevar nou, în special aceia care au avut deja o experienta crestina.
Multi oameni au o mare frica de orice lucru care nu este în concordanta cu învatatura pe care au primit-o în confesiunea din care fac parte si sînt înclinati sa o califice ca pe o erezie, învatatura falsa sau fanatism fara sa se opreasca sa vada daca este sau nu corespunzatoare cu Cuvîntul lui Dumnezeu. Saul din Tars a crezut cu adevarat ca a servit pe Dumnezeu cînd a persecutat pe crestini, dar dupa ce Isus a aparut si a vorbit cu el, el s-a schimbat total. Mai tîrziu a spus: "Iti marturisesc ca slujesc Dumnezeului parintilor mei dupa calea, pe care ei o numesc partida" (Fapte 24:14).

ÎNVATATURA APOSTOLICA
V-ati oprit vreodata sa comparati religia de astazi cu cea a apostolilor? Ei au botezat (prin scufundare) în numele lui Isus pe toti cei convertiti (nu sub titlul Tatal, Fiul si Duhul Sfînt). Ei au fost botezati cu Duhul Sfînt si au vorbit în alte limbi. Ei au crezut si au predicat vindecarea divina. Toate aceste lucruri sînt numite fanatism de multe biserici moderne. Cine are dreptate, Biblia sau bisericile moderne?
Isus Hristos este acelasi ieri, astazi si în veci (Evr. 13:8). Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez (Efes. 4:5).
Multi oameni au mostenit credinta, religia de la tatal si mama lor si niciodata nu s-au oprit sa compare aceasta credinta cu singura noastra carte ghid-Biblia. Ei deasemenea "sînt niste calauze oarbe" (Mat. 15:14), care niciodata nu s-au nascut din nou si nu vor putea întelege adevarurile Bibliei. Omul firesc nu poate întelege lucrurile Duhului, pentru ca ele trebuiesc judecate duhovniceste (l. Cor. 2:14).
Moartea lui Isus Hristos ne-a rascumparat pentru o mai mare mîntuire despre care multi oameni nu cunosc nimic astazi. Multi cred ca prin pocainta fata de pacatele lor si prin stradania de a trai o viata mai buna decît înainte, pot sa primeasca mîntuire. Dar Pavel a spus: "O, adîncul bogatiei, întelepciunii si stiintei lui Dumnezeul Cit de nepatrunse sînt judecatile Lui, si cît de neîntelese sînt caile Lui!" (Rom. 11:33). Dumnezeu doreste sa ne dea la toti neprihanirea, pacea si bucuria în Duhul Sfînt (Rom. 14:17), iar primirea Duhului Sfînt este o foarte clara experienta în acest sens, o marturie hotarîta dumnezeiasca. Petru si iudeii care erau cu el si toata casa lui Corneliu a primit Duhul Sfînt "caci Ti auzeu vorbind în limbi" (Fapte 10:46) si noi ar trebui sa asteptam aceasi manifestare. Pentru ca multi oameni nu fac acest lucru, ei cred gresit ca ei au primit Duhul Sfînt cînd ei în realitate nu-l au. Din aceasta cauza, este multa dezbinare în multe biserici si mult neadevar în viata crestina.
in ziua cincizecimii, cînd biserica nou-testamen-tara a fost inaugurata, Duhul Sfînt i-a umplut pe toti care-l asteptau pe El, si ei toti au început sa vorbeasca în alte limbi, dupa cum le da Duhul sa vorbeasca (Fapte 2:4). Petru a explicat: "Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul loel: în zilele din urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice faptura" (Fapte 2:16-17). Daca Dumnezeu a lucrat în acest fel în zilele apostolilor, atunci de ce unii oameni (uneori predicatori) numesc asemenea experienta lucrul diavolului? Daca noi nu întelegem ceva, ar trebui sa mergem încet si sa vedem unde este adevarul în Biblie, altfel la urma vom fi gasiti luptînd împotriva lui Dumnezeu si El ne va spune ce i-a spus lui Saul: "Ti-ar fi greu sa arunci înapoi cu piciorul într-un tepus" (Fapte 9:5).
Cînd Petru a predicat în ziua cincizecimii Duhul Sfînt a strapuns inimile ascultatorilor cu convingere, iar ei au crezut: "Fratilor, ce sa facem" (Fapte 2:37), iar, Petru le-a dat singura metoda nou-testa-mentala pentru a primii mîntuirea:
"Pocaiti-va, le-a zis Petru, si fiecare din voi sa fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pacatelor voastre: apoi ve-ti primi darul Sfîntului Duh" (Fapte 2:38).
Cît de groaznica este aceasta metoda de a schimba si rastalmacii lucrurile astazi! Nu se întreaba multe biserici de ce nu au rezultatele apostolilor? Dar daca stam sa cîntarim lucrurile, experienta unei persoane trebuie sa fie zidita "pe temelia apostolilor, piatra din capul unghiu-lui fiind Isus Hristos" (Efes. 2:20). De fapt Pavel a spus: "Dar chiar daca noi însine sau un înger din cer ar veni sa va propovaduiasca o Evanghelie deosebita de aceea pe care v-am propovaduit-o noi sa fie anatema" (Gal. 1:8).
A fost o masura a adevarului în multe biserici sl deasemenea au avut o masura de binecuvîntari, dar Dumnezeu a hotarît o mîntuire deplina pentru întreaga persoana - duh, suflet si trup. Multe din adevarurile adînci privind mîntuirea sînt numite erezii astazi, sau uneori, s-a spus ca ele au fost numai pentru apostoli. Dar D-zeu, nu respecta parerile oamenilor, El va face pentru noi exact ce El a facut pentru apostoli daca noi vom îndeplini aceleasi conditii.

POCAINTA, BOTEZUL, SI DUHUL SFÎNT
Primul lucru important este ca noi trebuie sa ne pocaim, întorcîndu-ne de la toate pacatele noastre si sa ne îndreptam spre D-zeu în credinta. Cainta este motivata de întristarea evlavioasa, si include marturisirea pacatelor catre D-zeu.
Al doilea lucru, noi trebuie sa fim botezati (prin scufundare) în Numele lui Isus Hristos. În Mat. 28:19, Isus a spus ucenicilor sai sa boteze în Numele Tatalui, Fiului si Duhului Sfînt. El nu a zis sa boteze în titlul acesta. Daca aceasta porunca luata literal înseamna sa folosim titlul, Tatal, Fiul si Duhul Sfînt, atunci ar fi o mare contradictie în Biblie, pentru ca apostolii niciodata nu au botezat în alt fel decît în numele lui Isus (vezi Fapte. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16). Dar Isus nu a spus sa boteze în numele (în limba greaca la singular), al Tatalui, Fiului si Duhului Sfînt. Aceste titluri nu sînt proprii numelui lui D-zeu, dar termenii acestia descriu relatiile lui D-zeu cu umanitatea.
Aceste trei roluri ale lui D-zeu ne sînt descoperite noua în numele lui Isus. Numele Fiului este Isus (Matei 1:21). De altfel Isus a spus ca El a venit în numele Tatalui si ca Duhul Sfînt va fi primit în numele Sau (loan 5:43; 14:26). Singurul nume salvator al lui D-zeu este ISUS, care literar înseamna Isus-Salvator. Isus a fost singurul D-zeu din Vechiul Testament, care a venit în trup sa fie Mîntuitorul nostru, în nimeni altul nu este mîntuire: caci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie sa fie mîntuiti" (Fapte 4:12). Sa se propovaduiasca tuturor neamurilor în Numele Lui, pocainta si iertarea pacatelor (Luca 24:47). în Isus locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii (Col. 2:9), asa ca pentru a împlini pe deplin versetul din Matei 28:19, noi trebuie sa fim botezati în numele lui ISUS.
Al treilea lucru, D-zeu va turna darul Duhului Sfînt peste noi asa cum El a facut cu apostolii, si noi vom primi aceeasi marturie Biblica- vorbirea în alte limbi (vezi Fapte 2:4; 10:46; 19:6). Isus a mai spus "lata semnele cari vor însoti pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mîna serpi; daca vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama; îsi vor pune mînile peste bolnavi, si bolnavii se vor însanatosa" (Marcu 16:17,18). Au fost aratate toate cele trei trepte din planul complect de mîntuire a lui D-zeu pentru biserica nou-testamentara.
Inima mea este îndurerata pentru acei care iubesc cu adevarat pe D-I dar care prin ignoranta sau frica sînt înselati si scosi afara din mostenirea lor. Nu ve-ti cerceta Scripturile, sa vedeti daca aceste lucruri sînt adevarate sau nu si sa cereti cu seriozitate lui D-zeu sa va boteze cu Duhul Sfînt? Acestea sînt zilele "ploii tîrzii", în care D-zeu îsi trimite seceratorii la cules. El va veni curînd sa-i rasplateasca pe acei care au acelasi duh, care l-a înviat pe Isus dintre cei morti. Acum este timpul sa te cercetezi singur sa vezi daca esti sau nu în Credinta Apostolilor.

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm