Az ígéret A Tiéd!

Mindnyájan vetkeztek, és szukölködnek Isten dicsosége nélkül (Rom 3,23). A bun zsoldja a halál - mind fizikai, mind szellemi téren (Rom 6,23). A Biblia világosan tanítja, hogy akinek bun van az életében, nem mehet be a Mennyek országába (Zsid 12,14).
Isten Igéje azt mondja, hogy véráldozat nélkül az ember reménytelenül elveszett (Zsid 9,19-26). Isten végigtekintve a földön, senkit sem talált, aki elég jó lett volna ahhoz, hogy meghaljon a világ buneiért, és örök életet szerezzen a számunkra. így hát Isten maga jött el a földre - emberi formát öltve, akit Jézusnak hívtak azért, hogy meghaljon a világ buneiért. A Szentírás Jézust úgy nevezi, „Emmanuel" azaz „Velünk az Isten" (Máté 1,21-23; Ézs 9,6; 1Tim 3,16).
Mint ember, Jézus megkísértetett, csakúgy, ahogy mi valamennyien megkísértetünk, mégis, O buntelen maradt (Zsid 4,15). Azért jött, hogy örök életet adjon nekünk, hogy bunbánatra szólítsa fel az embereket. Üzenetében az áll, hogy ha az ember nem születik újjá víztol (vízkeresztség) és Leiektol (Szentlélek befogadása által) nem mehet be Isten országába (János 3,5).
Váltságul mindnyájunkért, Jézus meghalt a kereszten. Noha O mindenben éppúgy megkísértetett mint mi, buntelen maradt, ezért áldozata tökéletes volt a világ buneiért. Jézus kiontott vére árán bunbpcsánatot nyerhet mindenki, aki elfogadja az O áldozatát, és Istennek erre alapozott tervét idvességére.
Kereszthalála után Jézust egy sírba helyezték. A harmadik napon feltámadt, ahogy azt az írások megjövendölték (Luk 24,46) Feltámadása után Jézus negyven napot töltött tanítványaival, tanítva oket az Isten országával kapcsolatos dolgokról. Nem sokkal azelott, hogy visszatért a Mennybe, Jézus biztosította követoit arról, hogy el fogja nekik küldeni az Atya ígéretét, amely a Szentlélek keresztséget jelölte (Luk 24,49).
Pünkösd napján a szentlélek kitöltodött a 120 tanítványra, akik a felsoházban várakoztak. Miközben várakoztak, tüzes nyelvek jelentek meg, és leszálltak reájuk. Valamennyien betöltekeztek Szent Lélekkel és kezdtek szólni más nyelveken (olyan nyelveken amelyeket soha nem tanultak) ahogy a Lélek adta nékik szólniuk (Ap Csel 2,1-4).
A zaj, amely a felsoházból hallatszott kíváncsi tömeget, bámészkodókat vonzott oda, akik kérdezgetni kezdték egymástól: „Mi lehet ez?" Péter apostol prédikált a tömegnek néhány percig, majd felszólította oket. „Térjetek meg, és keresz-telkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bunöknek bocsánatára, és veszítek a Szentlélek ajándékát". Majd így folytatta: „Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk" (Ap Csel 2,38-39).
Az üzenetet, amelyet Péter pünkösd napján prédikált háromezer hívo fogadta be, és hatása ma is él. A bunbánatra hívás üzenetében ma is megváltó ero van, a vízkeresztségben a Jézus Krisztus nevére, és a Szentlélek kitöltodésében.
A bunbánat a bunöktol való elfordulást jelenti, és a hitet abban, hogy Jézus megfizette a buneinkért való váltságot a kereszten. Ekkor Krisztussal a mi bunös régi önmagunk hal meg a kérészten (Rom 6,6). Amikor megkeresztelhetünk Jézus Krisztus nevében, akkor eltemetkezünk vele együtt a halálba (Rórn 6,3).
Azután pedig, amint Isten Szelleme belénk árad, más nyelveken kezdünk szólni, ahogy a Lélek adja hogy szóljunk. Az Újszövetségben mindenki, aki az üdvösség útjára lép, ezen az úton halad végig (ApCsel 2,4; 8,14-20; 10,44-48; 19,1-6).
A Biblia azt mondja, ha Annak a Lelke lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megvan számunkra az örök élet ígérete vele együtt (Rom 8,9-11). Azt mondja nekünk „...és feltámadnak eloször, akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután ml, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhokön az Úr elébe a levegobe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk" (l Thess 4,16-18).
Igen, Az ígéret A Tiéd!

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm