Belgium    Netherlands  
Home

United Pentecostal Church of Belgium
http://www.upc-belgique.be
Centre Evangélique Le Rocher - Nivelles
http://www.upcinivelles.com
( with great online preaching in French language/ avec de merveilleuse prédications en Français - streaming @ Médias/Prédications)
  Apostolische Gemeende De Rots, Beerse
http://www.derots-vpg.be
(in Flemish language/in Vlaamse taal)

Een valentijns kaartje voor jou
A Valentine's card for you/ Eine Valentinskarte für dich

Waterdoop (html)
Water baptism/ Wassertaufe
PDF Format, 2 pages, dutch, 121.89 KB

Handelingen 2:38
Ervaar het Oorspronkelijke Reddingsplan

Experience the Original Plan of Salvation/ Erfahre den ursprünglichen Plan der Erlösung


Fold like this!

Jezus houd van jou
Jesus loves you/ Jesus loves you

Wie zijn wij?
Who are we?/ Wer sind wir?

De gave van de Heilige Geest
The gift of the Holy Ghost/ Die Gabe des heiligen Geistes

Reddend Geloof
Saving faith/ Rettender Glaube

Wat is zonde?
What is sin?/ Was ist Sünde?

De Ervaring van Pinksteren
The Pentecostal Experience/ Das Pfingsterlebnis
PDF Format, 9 pages, dutch, 159 KB

Geloof Getuigenis
Testimony of Faith/ Zeugnis unseres Glaubens

De Waterdoop
The Waterbaptism/ Die Wassertaufe

Wederum geboren
volgens de woorden uit uw Bijbel: "...zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij in het Koninkrijk Gods niet binnengaan:"
(PDF Format, 92.2 KB)
Born again/ Wiedergeboren

Hoe wij God aanbidden
Het gehele Evangelie voor de gehele wereld
How to worship God/ Wie wir Gott anbeten sollen

Online - Bibles / Online Bibeln

Nederlands Bijbel

16 Different English Bible Translations (with Search)

Bible in Hebrew/Greek & English with Strong's

6 English Bible Dictionaries (with Search)

6 English Bible Dictionaries (Alphabetical order)

e-Sword Bibles in many languages and great bible study tools *Free download*

The Gospel to all nations >>> Look up countries and missionaries